Προδημοσίευση ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προδημοσιεύθηκε η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι τρεις δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ, διακρίνονται σε:

  1. Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν το λιγότερο μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας. Επιδοτούνται σε ποσοστό 50% (60% για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης) δαπάνες ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν βασικές ελλείψεις και να ενσωματωθούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής. Ο συνολικός ενισχυόμενος προυπολογισμος ξεκινάει από 18.000 ευρώ και ανέρχεται έως 30.000 ευρώ.

  1. Δράση 2: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας και θα υποβάλουν επενδυτικά σχέδια με τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Με το ποσοστό επιδότησης να κυμαίνεται από 25-50%, ανάλογα με την περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, επιδοτούνται δαπάνες εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και υπηρεσιών, με στόχο τη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας των επιχειρήσεων. Ο συνολικός ενισχυόμενος προυπολογισμος ξεκινάει από 50.000 ευρώ και ανέρχεται έως 650.000 ευρώ.

  1. Δράση 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) που στοχεύουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Αναλόγως την περιοχή υλοποίησης, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25-50% και ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ.

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα